3 dagen "quality time" 975 euro

Wereld..We gaan een paar dagen in retraite!

Weg met je relatieproblemen en slapeloze nachten! 

Op een plek die jij kiest en waar jij je thuis voelt.

24 uurs Relatieweekend

In je relatieweekend ga je in minstens 4 en maximaal 8 aanééngesloten dagdelen van 2-4 uur – ongestoord aan je relatie werken. Met een privé/ relatiecoach communicatietrainer. In je eigen of gehuurde accommodatie”.

Maximaal 5 dagen

Een paar dagen investeren in jezelf en elkaar

Het relatie weekend is niet dat wat de standaard relatietherapeut doet. 1 uur per week op zijn kantoor met je praten. Gedurende een paar weken. Nee, het is een serie van aanéénsluitende gesprekken van 2 tot 4 uur. Bij jou thuis. Gedurende maximaal 5 dagen. Gesprekken met jou alleen of met jullie beiden. Voor ons zijn 3 cliënten!

In totaal zullen de gesprekken maximaal zo´n 32 uur in beslag nemen. Wij kijken niet op een uurtje. Het resultaat telt

In een klasje of privé begeleiding?

.

Met 5 stellen?

We zien ook Relatieweekend aanbiedingen voorbij komen waarbij je -met 5 of meer stellen-gezellig samen een klasje moet vormen. Gecoacht door 1 of 2 begeleiders. Wij kiezen daar niet voor. Omdat dat niet het belang van onze cliënt dient.

Low budget, low quality

Dat “groeps coaching” doen sommige concullega´s om de kosten te verlagen en de prijs aantrekkelijk te maken. Wij doen dat niet. Je gaat toch ook niet met zijn 4-en in de stoel bij de tandarts liggen!

24/7 voor jou

Bij ons is je privé communicatietrainer en relatiecoach alleen met jullie bezig. Tijdens en tussen de sessies door. Alle aandacht gaat naar jou of jullie beiden. De vertrouwelijkheid en kwaliteit die cliënten verwachten, vereist dat!

Met z´n 2-en

We zetten de dagelijkse tredmolen even stil in het relatieweekend! Even geen werk, huishouden, kinderen, vrienden, sport of andere afleiders.  Focus op elkaar en de toekomst

Corona vrij

In 2009 creëerden we Relatievakantie. Relatietherapie in een mini sabbatical. Toen het Relatieweekend. In 2015 kwam online Relatietherapie. Voor Nederlanders buiten Nederland. Maar door het corona virus nu ook voor Nederlanders in Nederland!

Wie is cliënt?

We beschouwen jullie tijdens je Relatie weekend als 3 cliënten; de 2 relatie-partners en het “collectief “de relatie”. Afhankelijk van de problematiek en de voortgang zullen er dan ook zowel 1 op 1 als 1 op 2 gesprekken zijn. Daarmee is gewaarborgd dat je beide volledig vrij kunt zijn in het uiten van je persoonlijke drijfveren, behoeften, problemen en verwachtingen. De 1 op 1 gesprekken blijven privé. Tenzij je zelf aangeeft dat met de ander te willen delen.

Relatieproblemen? Oorzaak?

Wat je tot nu toe hebt ondernomen heeft nog geen verbetering gebracht. Er moet echt snel iets anders gebeuren. Je bent allebei ontevreden, geërgerd of misschien wel boos en gefrustreerd door het gedrag van de ander. Of van jezelf.

Gedrag veroorzaakt emoties

In de relatie draait alles om hoe je je naar de ander toe gedraagt. Als je gedrag niet overeenkomt met de verwachting van de ander, gedurende langere tijd , ontstaat afstand in plaats van toenadering en hechting, verbinding. Dat komt omdat het brein het gedrag van de ander -dat jij niet ok vindt- omzet in een negatieve emotie. Een emotie is een combinatie van een gedachte(n) en een lichamelijk effect. Een voorbeeld is huilen (het lichamelijke effect). Je piekert heel veel over het gedrag van je partner (een “nest” negatieve gedachten)en er is maar weinig nodig of je moet huilen. Na een relatieweekend weet je hoe je negatieve emoties voorkomt. En positieve emoties ontwikkelt. Dit is “emotie verkeer” is zo belangrijk dat we daar een apart artikel over hebben geschreven voor je.

relatie-en-emoties

Het relatieweekend programma

relatieweekend-programma-min

De Thema´s

Om je doelen in zo´n korte tijd te bereiken is tijd, inspanning en toewijding nodig van alle betrokkenen. In die tijd gaan we jullie relatie toekomstbestendig maken door samen met jullie 5 thema´s uit te werken.

 1. Communicatie: hoe praten wij en hoe moet het?
 2. Idealiseren : hoe zou ik het (w.o jouw gedrag) willen hebben?
 3. Compromis : hoe bereiken we duurzame vrede?
 4. Mijn schade : welk gedrag van jou wil ik niet meer?
 5. Struikelblok : over welke onderwerpen een compromis bereiken?

Thema´s per dag

De thema´s worden in het algemeen besproken in de aangegeven volgorde, tenzij de feitelijke situatie dat niet toestaat. Om thema 4 te kunnen aanvangen, moeten de voorafgaande op tevredenstellende wijze zijn afgerond. In thema 6 worden alle noodzakelijke veranderingen ook nog eens geconcretiseerd in je persoonlijke agenda.

Oefenen met nieuw gedrag

Gedrag is de oorzaak van ieder relatieprobleem. Tijdens het relatieweekend worden de doelen-net als in de consult relatietherapie( 1uur per week)- bereikt door middel van o.m. een andere gespreksvoering. Hetzij in de 1 op 2 vorm. Dan wel in de 1 op 1 vorm. Bekijk de verschillen met consult relatietherapie

relatieweekend is oefenen met gedrag

Intensief maar veilig oefenen

Wat verwacht je dat je partner voor gedrag naar jou toe vertoont? Stap 1 is dat duidelijk maken aan elkaar. Stap 2 zou idealiter zijn dat je gedrag ook daadwerkelijk kan “leveren”. Daar zit echter het probleem!  Wij mensen veranderen ons gedrag niet gemakkelijk. Het veranderen van gedrag zal als regel alleen plaatsvinden als er sprake is van een tastbaar voordeel. Maar ook dat dat voordeel zich heel snel aandient. In alle gevallen is nodig dat je met het nieuwe gedrag oefent. Zodat het als een 2e natuur gaat voelen.

Verbinding door optimale gespreksvoering

De essentie van een relatieweekend is dus dat je te weten komt van welk gedrag je af moet. En welk gedrag je nu juist moet ontwikkelen. En hoe je dat ontwikkelt! Wat je in ieder geval moet aanleren is een nieuwe vorm van gespreksvoering. Eén die voor relatie binding in plaats van afstand zorgt. 

Vragen,antwoorden,luisteren,feedback

In een problematische relatie zien we bijna altijd dat er volstrekt onvoldoende echte interesse is in wat de ander voor behoefte heeft. En dat komt dan omdat er niet goed wordt (door) gevraagd, Teveel oordelen en aanname gemaakt wordt.

relatie weekend

Hoor jezelf aan het woord

Net als de toneelspeler zijn rol oefent voor de spiegel en zo steeds beter wordt, ga je de de gesprekken tijdens en na(een paar weken) het Relatieweekend opnemen en afluisteren. Tot je zelf gaat horen wat jij in die gesprekken fout doet. Waar je je niet aan de spelregels van VALF (Vragen, Antwoorden, Luisteren, Feedback) hebt gehouden. En vervolgens ga je daarna het gesprek -samen-opnieuw voeren. Op een manier dan je niet meer eindigt in een veldslag of onoplosbaar conflict.

Resultaat

Zo´n 80%. Dat is et percentage cliënten dat na een Relatie weekend na een jaar nog gelukkig bij elkaar blijft. En ja, over wat gelukkig zijn inhoudt kun je nog een bibliotheek aan boekenvolschrijven. De 20% uitval ontstaat  meestal door overmoed. Willen al te vroeg een grote vliegreis maken terwijl ze nog maar amper kunnen vliegen. Wat we heel vaak horen als resultaat?

Ik Weet Nu Veel Meer Van Je!

Een Uitspraak die we vaak horen is “Ik wist niet dat je daar mee zat” of ” Dat heb je me nooit eerder laten weten, had dat maar gezegd!”. Of “In heel korte tijd kwam ik heel veel te weten over jou” . Waarom er bepaald gedrag was. 

“Ik slaap weer goed en eet weer goed. Ik durf en wil je vast pakken”.

Ben zo blij dat die vreselijke ruzies– en de stiltes en het verdriet daarna- er niet meer zijn.”

“Sinds lange tijd waren we weer intiem met elkaar bent en het blij dat het zo natuurlijk aanvoelt. ” 

Wat is relatietherapie?

In relatietherapie zitten 2 belangrijke woorden. Relatie en therapie. Om met het laatste te beginnen. Waar denk je aan bij het woord therapie? De meeste mensen denken-blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Maastricht- aan genezen, helen, psycholoog, schaamte en onderzoek doen naar de diepere oorzaken van gedrag. Het verleden. 

Een aandoening! Die geheeld of behandeld dient te worden! 

Wij zien dat anders!!! Je mist gewoon kennis en vaardigheid!

Externe hulp ?

Je denkt er over na-nadat je al van alles geprobeerd hebt, zelf of samen, om een psycholoog of  relatietherapeut te consulteren (we noemen dat consult relatietherapie). Maar je hebt ook al gehoord over zoiets als een relatieweekend. Wat is dát dan? Dat leggen we hieronder uit.

Maar laten we kort eerst wat vertellen over relatietherapie. Wij spreken overigens liever over relatiecoaching.

Een paar vragen vooraf

Zoals bij iedere hulpverlener of adviseur, hebben wij- om je situatie voldoende te gaan begrijpen om te oordelen of en hoe we je het beste en het snelst kunnen helpen- enige informatie over je partner en jou nodig. Zoals:

 1. Gedrag: Welk gedrag van wie is het probleem (je kan ook je eigen gedrag als probleem ervaren)?
 2. Aard van je probleem: hoe acuut en ernstig is je probleem 
 3. Wie zoekt de hulp? Jij alleen of jullie samen(10% van onze cliënten start alleen omdat de partner aanvankelijk niet wil)
 4. Doel: Wat wil je bereiken?
 5. Tijd: Hoe snel wil je resultaat?
 6. Geld: Wat Het Beschikbare Budget en de Beschikbare Tijd
 7. Type relatie : Samengesteld gezin, zonder kinderen,
 8. Conditie: Hoe is de conditie  mentaal (een relatie intensive vraagt wel uithoudingsvermogen mentaal)

Een relatie questionnaire

Als we de antwoorden op de bovenstaande vragen en met jullie besproken hebben weten we al veel meer. In 99% van de gevallen is gedrag de oorzaak van een relatieprobleem. Daarom willen we daarover graag vooraf iets meer van weten.

relatieweekend en relatietest

Welke gedrag vormt het probleem?

De vragen 1,2 en 3 –wat is het probleem en wie doet er mee aan het oplossen- zijn dus de allerbelangrijkste. Om een goede inschatting te maken of en hoe wij jullie het beste kunnen helpen, is het belangrijk dat jezelf en wij een zo volledig mogelijk en subjectief beeld-zoals jij het ervaart- hebben van hoe een ieder van jullie de ander ervaart in de relatie. Daar nodigen we je graag uit de online vragenlijst -waarvan de invulling zo´n 15 minuten van je tijd vergt- in te vullen.

Wat vind je van elkaar´s gedrag?

Tijdens het invullen krijg je al een goed beeld over hoe je tegen het gedrag van je partner en jezelf in de relatie aan kijkt.

De antwoorden die jullie beiden-onafhankelijk van elkaar- geven, zeggen veel over wat het gedrag is dat je van elkaar verwacht . Hoe is de communicatie? Hoeveel houden van is er nog? Welke andere factoren of gebeurtenissen in de relatie hebben mogelijke emotionele schade veroorzaakt. Van de antwoorden maken wij een -gratis-advies in pdf formaat

Wanneer heeft een relatieweekend zin?

Met alle informatie die we van jullie- d.m.v. ondermeer de (test) antwoorden- zijn we zeer goed in staat om jullie te adviseren en antwoorden te geven op de vragen

 • hoe zinvol het is om een meerdaagse relatie intensive te doen?
 • wat en hoeveel is nodig is- tijd en intensiteit? *
 • wie van jullie heeft wat voor ondersteuning nodig (in het geval je niet samen wilt of kunt beginnen)?

* Dit is o.a afhankelijk van jullie problematiek en de inspanningsbereidheid .

Intake en kennismaking

Als we alle informatie hebben kunnen we in een gesprek van ongeveer een halfuur bespreken wat ons advies naar jullie of jou is-20% start eerst alleen-. En heb je uiteraard alle ruimte voor vragen en al datgene waar je mee worstelt. In ieder geval kan na zo´n gesprek je relatie intensive snel daarna starten.

Vliegen We Samen?

Relatieweekend | Voor Mij Alleen?

Je kunt een Relatie Intensive samen of alleen boeken. Het ideaal is om die 2,3 of 5 dagen samen mee te maken. Maar als “the Best” niet haalbaar is dan maar “Next Best” zeggen wij. Wat je in een Relatie Intensive ontwikkelt is de vaardigheid om in de gesprekken met elkaar niet te eindigen in een onopgeloste ruzie maar in een compromis dat voor duurzame verbinding zorgt. Als je kiest voor de Individuele Route dan leren we bovendien hoe jij je partner zo ver krijgt dat die die vorm van met elkaar praten ook gaat toepassen. Lees artikel “Hoe overtuig ik mijn partner?”

 

In ons gezamenlijk adviesgesprek hebben we je al verteld wat -gegeven jullie mogelijkheden en “doelen”- aan tijd nodig is. Hoeveel dagen en hoeveel sessies. Per dag zijn er maximaal 3 sessies. Van maximaal 4 uur. De duur is sterk afhankelijk van het onderwerp van het gesprek en jullie interactie. Bij online sessie beperken we de sessie tot maximaal 2 uur.

De voorbereiding

Omdat er in korte tijd veel bereikt moet en kan worden,is goede voorbereiding-in gelijke mate- door de cliënten noodzakelijk. De daarvoor noodzakelijke materialen worden voorafgaand aan het Relatieweekend verstrekt en ingevuld. Een belangrijk onderdeel van de voorbereiding is de inventarisatie van de emotionele schadeLees meer Daarnaast is van belang inzicht te geven in de eigen tijdbesteding. Daartoe dient een tijd/rol-analyse​ te worden gemaakt. Deze geeft inzicht in hoeveel tijd nu aan de relatie en aan andere rollen die je hebt wordt besteed. Lees meer over tijd/ rol analyse

3 dagen vooraf

Minstens 3 dagen voor dat je met je online relatietherapie sessie start heb je per telefoon of whatsapp contact met je online relatietherapeut. In dat gesprek wordt het verloop van de sessies doorgesproken. Kun je al je vragen of opmerkingen kwijt over de sessies. Maar ook voorafgaand aan dit contact kun je contact zoeken over je voorbereidingen of anderszins.

De Plek

De accommodatie is je tijdelijke andere thuis in het weekend relatietherapie. Het is daar waar de sessies zullen en de wedergeboorte van je relatie zal plaatsvinden. Je kan er ontspannen na de inspanningen die je moet leveren.

Vrije keuze

Er zijn de volgende opties waar je uit kan kiezen

 1. Thuis Online lees meer over het online relatieweekend
 2. Thuis Offline (wij komen naar je toe)
 3. “Ergens Op De Hei of Bij een Bos”

Jij kiest en boekt

Omdat het je thuis is laten we de keuze van de omgeving en de accommodatie aan jullie over. Natuurlijk kunnen we desgewenst adviseren en mee helpen bij de boeking.

Lotgenoten

Via onderstaande button “beland je” bij de ervaringen van een aantal cliënten. We hebben sinds 2009 meer dan 900 cliënten laten doorstarten. En dat gemiddeld per stel in 3 dagen!

Kosten, info en contact

Een 3-daagse Relatieweekend kost zo´n 865 euro(excl. de accommodatie). Dat  is 40% lager dan een vergelijkbaar traject bij een consult relatietherapeut/ psycholoog (op basis van hetzelfde aantal uren). Bekijk hier de tariefsvergelijking